SN-048 BELL NECKLACE

SHAFT SILVER WORKS

NT$ 20,400  

 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE
 • SN-048 BELL NECKLACE

本商品已完售

以極具品牌代表性的鈴鐺加上細緻的環型雕花外圈,除了本身細緻的敲印之外,立體感也十分搶眼,與銀鏈的搭配相當華麗!

鏈身約 45 cm

You Might Also Like