MARK-II

NT$ 4,580  

已售完

May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II

改良自 50 年代美國騎士愛用的鏡款,重新以東方人的臉型骨架再設計,鏡架的十字標示低調而搶眼,其交叉的眼鏡鉸鏈也十分特別!不僅騎車可配戴,平時配戴也相當有型!

 

眼鏡正面寬度:14.2 cm
鏡片寬度:5 cm
鏡片高度:3.7 cm

Hand Made in Japan

May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II
May club -【UNCROWD】MARK-II