C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)

HWZNBROSS

NT$ 49,200  

  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)
  • May club -【HWZNBROSS】C.T.M x HWZN MFG. BOMB SIGHT SKULL RING(SILVER x K18)

本商品已全數完售

約八年多前由 CxTxM 為 HWZNBROSS 設計的 BOMB SIGHT SKULL 圖像,在 HWZN.MFG.CO 十週年之際,交由 BLACKBOOTS 主理人 岩前氏 實體化完成的三方聯名傑作!

此商品僅在實體店面販售

You Might Also Like